تو باغ ها گل سرخی تو آسمون ستاره

جایی رو سراغ ندارم که نشون از تو نداره


فرشته ها وجود دارند اما چون بعضی هاشون بال ندارن ما بهشون میگیم دوست!


کاش گل بودی تا به تلافی همه ی بدیهایت تو را پرپر میکردم


با خود عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیرم ولی باز تو را دیدم و گفتم بی تو میمیرم