الهه شادی

هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی اما هنوز شـریک تمام بیخوابی های من تـویی . . .

  بارون  که  اومد  دستاتو  باز  کن  هر  چند تا  دونه  بارون  که  گرفتی اونقدرمنو  دوست   داری  هرچند  تا  که نتونستی  بگیری من تو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید
دی 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
5 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
4 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
18 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
3 پست
شهریور 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
7 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
21 پست
خرداد 88
11 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
3 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
8 پست
مهر 85
4 پست