بوسه ی عشق

 

انسان با سه بوسه تکمیل میشه:

 1- بوسه مادر که با آن پا به عرصه هستی میگداریم

 2 - بوسه عشق که با اون جون میگیریم و یک عمر زندگی میکنیم

و 3- بوسه خاک که با آن پا به عرصه ابدیت می گذاریم

براستی هر سه بوسه زیباست

 ولی شما برای من بنویس که کدومشو بیشتر دوست داری و کدومش زیباترهست؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید