برآستان جانان

 
بر آستان جانان گر سر توان نهادن
                        گلبانک سر بلندی برآسمان توان زد

/ 1 نظر / 2 بازدید
شيرين

salam kheyli veloge ghashangi dari movafagh bashi sale 9 ro pishpish behet tabrik migam