قسمت من

تورا چه می شود ای دل خسته تنهای من...

تورا چه می شود که در دل هیچ کس جایی نداری...

من از این همه تنهایی و غربت تو درشگفتم!

تا آمدی به کسی امیدوارشوی روزگار با حسادتی باورنکردنی

اورا از تو گرفت.

خدایا کرمت رو شکر

به من نگو که این بار هم قسمت نبود...

نمی خواهد چیزی بگویی،

خودم می دانم قسمت دل من تنهایی و غربت است.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید