دلتنگ توام

سخت دلتنگم ...

سخت بی قرارو بی تابم ...!

کجاست شانه های گرم و مهربانت تا گریه کنم ؟!!!

کجاست آن لبخند های عا شقا نه ات ...

تا باز هم دیوانه شوم ؟!!!

آنقدر دلتنگ چشمانت هستم که...

نمی توانم در هیچ چشم دیگری نگا ه کنم ...!!!

آنقدر بیقرارم که ...

هیچ اتفاقی دل غمگینم را شاد نمی کند ...

/ 1 نظر / 2 بازدید
زینب

سلام دوست من... مرسی قابل دونستی و یه سرکی به وب من زدی... خوشحال میشم بازم پیشم بیایی... اگرم اجازه میدی لینکت کنم فقط بهم بگو با چه اسمی... .... یاعلی