چه دوست داری؟

                   به نام وجودی که وجودم زوجودش آمده موجود

عزیزم.....

       تو چه غم داری؟ جای تومثل نور درچشم من ومثل قلب درسینه ی من است.این بدبخت منم که مثل سایه بدنبال تو و در دامن تو افتاده ام .. اگر بی خیال بپرسی چه ((دوست داری)) جرات نمی کنم بگویم ترا! میگویم میخک بهاری وگل سرخ پاییزی را ...... یادت باشد دروغ میگویم به خداقسم دروغ میگویم من ترا دوست میدارم ...ترا ای گل من که برای من درزمستان روئیدی ولی بهار جاودانم دادی . 

/ 1 نظر / 3 بازدید
همدم

سلام بی وفا شدی داداش سر نمی زنی نکن این کارا رو[قهر]