کاش می دانستی.....

عاشقانه - -   > www.Kocholo.org <

کاش می دانستی چقدر دوستت دارم ، شاید نگاهم می کردی !

شاید قلب بی قرارم را ساحلی برای دریای دلتنگی هایت می یافتی !

شاید التماس چشمانم را، پاسخی عاشقانه داشتی!

کاش می دانستی چقدر دلتنگ تو هستم ... شاید مرا به خاطر می آوردی .

کاش می دانستی چقدر در فراقت اشک ریخته ام ...

شاید مرهمی برای چشمان خسته ام داشتی ...

کاش می دانستم ...

در عطر کدام گل باید تو را یافت ؟

با کدام چشم می توان تو را بویید ؟

با کدامین حنجره می توان نام تو را عاشقانه تکرار کرد ؟

کاش می دانستم ...

با کدام قطره ی باران فرود می آیی ؟ و از کدام آسمان عبور می کنی ؟

کاش می دانستم ...

ترنّم کدامین ترانه ای ؟

از کدام دریای بی پایان موج میزنی ؟

مسافر کدام ستاره ای ؟

کاش می دانستی چقدر دلتنگ تو هستم ...  

کاش می دانستی چقدر دوستت دارم ....

و من چقدر با تو فاصله دارم ...

 عکس تصویر تصاویر پیچک ، بهاربیست Www.bahar22.com

/ 1 نظر / 13 بازدید
سحر

[گل]سلام مرسی ادرس دادی عکس ها و نوشته فوق العاده بود