چشم انتظار

به دیدن من بیا مهتاب در اومد

بیاعزیزم بیا صبرم سر اومد

میدونی قلبم آروم نداره

توسینه ی من دل بی قراره

زنجیرو وا کن زپا دیوونه ی من

چشم انتظارم به خوونه ی من

 

توامید منی بذار مردم بدوونن

غم عشق تو رو تو چشم من بخونن

تو خورشید منی من ذره ی محتاج نورم

بیا گرمی بده به جوون من اگر چه دورم

فقط یه روز ز تو جدا میشم که توی گورم

میدونی قلبم آروم نداره

توسینه ی من دل بی قراره

زنجیرو وا کن زپا دیوونه ی من

چشم انتظارم به خوونه ی من

به دیدن من بیا مهتاب در اومد

بیاعزیزم بیا صبرم سر اومد

 

/ 6 نظر / 12 بازدید
رها

خیلی قشنگه عزیزم[ماچ]

رها

[گل][گل][گل][گل][گل][گل]عالیه مثل همیشه

سوزان

قشنگ بود

رها

فقط یک پلک با من باش.نمیخوام از کسی کم شی ازت تصویر میگیرم.که رویای یه قرنم شی فقط یک پلک با من باش.بگم سرتاسرش بودی به قلبم حمله کن یک بار.بگم تا آخرش بودی یه فصلو که نمی مونی.تویک لحظه اقاقی شو نمیشه باتو که خوبی.به ظاهرهم کمی بد شد به آدمهای شهرت هم علاقمند باید شد فقط یک پلک با من باش.فقط یک پلک با من باش

رها

مي بوسم و مي گذارم كنار تمام چیزهایی که ندارم را دست هایت را عاشقی ات را همه را عادت ِ احمقانه ای ست چسبیدن به چیزهایی که ندارمشان

ارام

سخت ترین دیدار.... دیدار اونی که به جای همه عشقی که بهش دادی یه قلب زخمی برات یادگار بذاره و تو نگاهش کنی و باز مثل روزه اول دلت بلرزه و حس کنی هنوزم دوستش داری .......بخوای همه تنهایی رو که به امید برگشت دوبارش تحمل کردی تو گوشش فریاد کنی اما حتی نتونی ........ به چشماش نگاه کنی که بفهمه با همه بدیهاش هنوزم با همه قلبت دوستش داری اما ببینی چشماش داد می زنه که دلش ماله یکی دیگس .... تمام روزهایی که تنها بودی