کلبه عشق

خانه ای ساخته ام
پلکانش همه مهر،دربهایش احساس
شیشه اش آینه ادراک است
آه اما خانه
ساکنش درویش است ، آن تهیدست خیال ، آن تهیدست رفیق
او کسی می خواهد رغبت یکرنگی در وجودش باشد
او کسی می خواهد که وجودش باشد
رنج ابیات دلش را خواند ، هیجان نگه اش را داند
او کسی می خواهد ، نی لبک زن باشد
بربط و ضرب و سه تار
همه فرمانبر دستش باشند
ماه وخورشید و فلک ، همه محو نگه نرگس مستش باشند

او تو را می خواهد ...
نغمه اش شیوا کن
خانه اش زیبا کن.............

............................................................................................................................................................

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مسافر

نگاهت : شكست ستمگري ست. نگاهي كه عرياني رو ازمهر، جامه ئي كرد. بدان سان كه كنو نم *************************************************** سلام دوست گلم چي شده كم پيداين باحضور سبزت خوشحالم مي كني منتظر موفق وپايدار باشيد . [گل][گل][گل]