غم وتنهايي

دارم از غصه ميميرم
        ديگه از تنهائي سيرم
                همه روزم شده تکرار
                         هميشه خسته و بيمار
                                      دلم از دو رنگي خونه
                                                زندگيم مثل زندونه
                                                           همه چيز برام سواله
                                           واسه من خوشي محاله

                                  عمري با عشق و محبت
                             دل سپردم به رفاقت
              جوونيم حروم شد و رفت
    زندگيم تموم شد و رفت
               ديگه عشقم واسه من 
                                   معني تازه نداره
                                            توي آسمون عشقم
                                                            غم و تنهائي ميباره
                                         غم و تنهائي ميباره 02.gif

                picsflowergirldark.jpg

/ 0 نظر / 37 بازدید