ناگفته ها

       هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند، اما همه می توانند ازهمین حالا شروع کنند و پایان تازه ای بسازند..

       دیشب فرشته ای فرستادم تااز تو مواظبت کنداماوقتی رسید توخواب بودی زود برگشت وگفت هیچ فرشته ای نمی تواند مواظب فرشته ای دیگر باشد

       کاغذتم، احساساتت رو روم بنویس .عصبانیتهات رو روم خط خطی کن . اشکاتو باهام پاک کن.حتی اگه سردت شد بسوزونم تا گرم بشی .فقط دورم ننداز.

       قفل ها که بی کلید شدن. چشم ها به در سفید شدن . چه امتحان خوبیه . دوریت عجب غروبیه.


       مهم نیست قشنگ باشی ،قشنگ اینه که مهم باشی حتی برای یک نفر........

/ 1 نظر / 2 بازدید

احمدجان مهم نیست که قشنگی قشنگ این است که مهمی