زخم خورده

 

من بلبلی بال شکسته ام               من دلداری دل سوخته ام 

 

 

 دلم خون گل سرخ است                نسیم دشت(شهرزور)است

   

زخم خورده ام(عزیزم)زخم خورده ام(کسم)             

 

                                            من برای دوستان خود زخم خورده ام

 

 

 

شراره غم توچشمان من               گلوی بسته ام را آتش میزند

 

 

 

ازدلم پرخونم من میخونم               به اندازه یه دنیافریادمیکشم

 

 

زخم خورده ام(عزیزم)زخم خورده ام(کسم)             

 

                                            من برای دوستان خود زخم خورده ام

 

 

 

ای جوانان ای نوجوانان                  خرمن غم را نابود کنین

 

 

این ترانه راباهم بخونین                 گل آرزوهایم رازنده کنین

 

 

زخم خورده ام(عزیزم)زخم خورده ام(کسم)             

 

                                            من برای دوستان خود زخم خورده ام

 

 

 

((همیشه رنج می کشم              که نیرنگ دشمن نامرد را می بینم

 

 

 

مگر چشمان من کور شده اند        که رنگ بهار را زرد می بینم ))

 

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
رها

در امتداد نگاه تو لحظه های انتظار شکسته می شود و بغض تنهایی من مغلوب وجود تو می شود