سوگند

.... و به باران سوگند

وبه شبنم وبه گل

وبه هر چیز که چون عشق لطیف است

             که تو پروانه ی هستی منی

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید