یاران با وفا

چرا بیهوده می گردی
وفاداری نخواهی یافت
وفاداران کزین ویرانه کوچیدند
نمی بینی دورویی و دغل بازی یاران را
نمی بینی حسودان را
چرا بیهوده می گردی
گذشت آن روزگارانی
که یاران با وفا بودند..

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهرنوش

چقدر با معنی.... خیلی قشنگ بود ولی تلخ!!![ناراحت] به منم سر بزن فرهاد جان... منتظرم..