دوستت دارم

عاشقانه - -   > www.Kocholo.org <

چو قلب شب تاریک تنهایی هایم دوستت دارم

چو بامداد خوش مستی زالحان گل دوستت دارم

به یاد تو و یادهایت شب نشستم بیدار

چه خواب باشم چه بیدار باشم دوستت دارم

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - �

سرم درد میکند برای دردسر!
و تو میدانی آنقدردوستت دارم
که حتی اگر سرم به سنگ بخورد
یا سنگ به سرم !!
از این دوستت دارمدست بر نخواهم داشت

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

ترا در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
ترا در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

از چهار راه قلبم عبور کردی و هیچ به چراغ قلبم توجه نکردی ، اما بدان پلیس قلبم تو را تعقیب خواهد کرد و برگه ی دوستت دارم را زیر برف پاکن های دلت خواهد گذاشت

عاشقانه - -   > www.Kocholo.org <

کسی که باورت داره یه قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره ، پس بیشتر از اینکه دوستت داشته باشم باورت دارم

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوستت دارم

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

آه من هم مردم ، مردی که دلش ، در هوای تو می زند پر و بال ، دوستت دارمای خیال لطیف ، دوستت دارم ای امید محال .

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

زیبایی عشق به سکوت است نه فریاد ، پس با تمام سکوتم

دوستت دارم

عکس عاشقانهaxduoni.blogfa 

نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟
چون من دوستت دارم!

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

معما ! :

میدونی کی بیشتر از همه دوستت داره !؟

یه راهنمایی ! :

بالای صفحه اسمش رو نوشته !

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

برایت مینویسم
دوستت دارم 

نگو که تکراریست
شاید روز رسد که هرگز تکرار نشود

عکس تصویر تصاویر پیچک ، بهاربیست Www.bahar22.com

برای دوست داشتنت

از من دلیل می خواهند ، بهارمن !

چشمانت را قرض می دهی ؟

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - � -

برای بدست آوردنت نمی جنگم !

به تکدی قلبت هم نمی آیم!

دوستت دارم،

فارغ از داشتنت .

عکس تصویر تصاویر پیچک ، بهاربیست Www.bahar22.com

بازدوستت دارمِ من

تو را یک قدم به عقب کشید

ولی عزیزم

پشتت دیواراست !!

دیگر جایی برای قدم بعدی نیست

پس دوستت دارم

- � - � - � - � - � � - � - � - �

- � - � - � - � - � � - � - � - � - � - � - �-

کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها می کردی ، ای کاش تمام اینها را می دانستی ، کاش می دانستی ، ای کاش می دانستی

عکس تصویر تصاویر پیچک ، بهاربیست Www.bahar22.com

/ 1 نظر / 9 بازدید
رها

بعد از این خوب و بدش باشد پای خودمان انتخابی است که کردیم برای خودمان این وآن هیچ مهم نیست که چه فکری بکنند غم نداریم بزرگ است خدای خودمان بی خیال همه با فلسفه اشان خوش باشند خودمانآیینه هستیم برای خودمان ما دو رودیم که حالا سره دریا داریم دو مسافر همه در آب و هوای خودمان احتیاجی به در و دشت نداریم اگر رو به هم باز شود پنجره های خودمان درد اگر هست برای دل هم میگوییم در وجود خودمان هست دوای خودمان دوست داریم که نفهمند.. بیا بعد از این خودمان شعر بخوانیم برای خودمان