کودک ایرانی وعقربها

به گزارش خبرنگاری، در روستایی در جنوب استان بویر احمد یک مار افعی وارد کمد لباس سجاد حکم نیا شد و سپس اعضای خانواده این مار را از خانه بیرون کردند. روز بعد مادر سجاد متوجه شد که افعی روی بدن پسرش حلقه زده است و از مردم کمک خواست و آنان مار را کشتند.

عصر همان روز دو عقرب سمی سجاد را نیش زدند و کودک در پی آن راهی بیمارستان و به مدت نه روز در آن بستری شد. خانواده کودک نمی دانستند که عقرب ها چگونه در مدت زمانی مشخص بین ساعت دوازده ظهر الی دو بعد از ظهر وارد خانه می شوند. پزشکان پس از آن که سجاد سه بار بر اثر نیش عقرب در بیمارستان بستری شد گفتند که بدن این کودک در برابر زهر عقرب مقاوم شده است و هیچ خطری سلامت یا زندگی وی را تهدید نمی کند.

در پی تکرار این ماجرا به دستور پزشک، خانواده، کودک خود را به منطقه ای 40 کیلومتر دور از خانه بردند و همه لباس ها و ملحفه وی را آتش زدند و برایش لباس جدید خریدند اما آنان بار دیگر با هجوم عقرب ها به طرف فرزندشان مواجه شدند.

این بار مادربزرگ کودک تصمیم گرفت تا وی را به خانه نوساز خود ببرد. در این خانه هیچ حشره ای وجود نداشت و خانه 70 کیلومتر از روستای سجاد فاصله داشت. مادربزرگ از پدر و مادر کودک خواست تا آنان نیز لباس های قدیمی شان را آتش بزنند. اما این کار نیز فایده ای نداشت و باز هم عقرب ها سجاد را تعقیب و وی را نیش می زنند.

تاکنون عقرب ها 85 زهر سمی وارد بدن سجاد کرده اند و این کودک ایران دیگر از عقرب نمی ترسد و آن ها را درون قوطی های شیشه ای جمع کرده و با آنان بازی می کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید