هر دم این باغ بری میرسد

گریه هامو تو ندیدی

هر چی گفتم نشنیدی

من کدوم عهد رو شکستم

که تو اس ام اس نمی دی ؟!


بر خاک بخواب نازنین،تختی نیست. آواره شدن ,حکایت سختی نیست. از پاکی اشکهای خود فهمیدم . لبخند همیشه راز خوشبختی نیست


شبی پرسیدمش با بیقراری به غیر از من کسی را دوست داری به

چشمش اشک شداز شرم ساری میان گریه هایش گفت آری


/ 0 نظر / 3 بازدید