به یاد توام

         سحرگاهان که اشعه گلگون شفق دامنه آسمان را خونین میسازد وشبنم سحری همچون اشک دیده برگ نسترن وشقایق فرو می چکد.به یاد توام.....

    شباهنگام که نورسیمین مهتاب برروی دره های کوهسار سیلاب وار

می لغزد وازخلال درختان برروی سبزه ونبات پرتو می افکند.به یادتوام.....

       شبهای تاریک که چون قلب دل شکستگان کمترین نور وروزنه ای در آن نیست همچون  ارواح درسکوت وتنهایی همیشه به یادتوام.......

              ((من همیشه به یادتوام))

/ 0 نظر / 7 بازدید