نازنینم

نازنینم.......

         با نگاهت درخوشی غرق می شوم با لبخندت به دیارعاشقان سفرمیکنم کمان ابروانت اسب سرکش روحم رابه اسارت میکشدچون غنچه ی عشقت دردلم شکوفاشده ومرغ محبت درآن آشیان گزیده،نسیم عشق جان وروح مرا صفاداده ؛عشق تو دردلم غوغا میکند چون ترا دیده وبه تودل بسته است.

        این گل نیلوفری که ازجانب من به تو میرسد چه فسون گریها میکند با تو ای عشق چه زمزمه ها میکند.   

/ 0 نظر / 3 بازدید