لحظه ی به تو رسیدن

 

لحظه ی به تو رسیدن یه تولد دوباره اس

شهر چشم تورو داشتن یه غروب پر ستاره اس

خواستن دستای گرمت مث ماجرا می مونه

برق الماسای چشمت مث کیمیا می مونه

اگه تو قسمت من شی میزنم یه رنگ تازه

اسم من کنار اسمت قصر خوشبختی می سازه

با تو غم رنگی نداره زندگی شهر فرنگه

از توو قلعه ی نگاهت رنگ غصه هام قشنگه

شعله ی آتیش چشمات یه چراغونی زیباس

لحظه ی به تو رسیدن بهترین لحظه ی دنیاس

با یه لبخند طلائیت همه ی زمین می لرزه

آرزوی تورو داشتن به همه ی دنیا می ارزه!

/ 0 نظر / 3 بازدید