تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

من دردتو رازدست آسان ندهم         دل برنکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم           کان درد به صد هزار درمان ندهم

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنیدتصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید
/ 1 نظر / 9 بازدید
awakelady

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . . .